Franges tallafocs

Tornar


Realització de murs tallafocs en les parets confrontants amb les naus veïnes, en l'amplada d'1 m., Perpendicularment a la paret i a l'altura de sostre.

SISTEMES

▸ Plaques tallafocs fins EI 120.

▸ Panells de llana de roca fins EI 120.

▸ Morter de vermiculita fins EI 120.

  • Franges tallafocs